Despre noi Servicii persoane fizice Servicii persoane juridice Legislatie
Servicii Persoane juridice:

Acorda consultanta in elaborarea programelor si normelor interne pentru protectia firmei sub raport procedural, fizic si cu privire la personal in baza legii;
Acorda consultanta in organizarea structurilor interne de securitate ale firmei, precum si in instruirea personalului din cadrul acestora;
Verifica in ce masura angajatii sau candidatii la angajare sunt compatibili cu cerintele posturilor pe care le ocupa sau urmează sa le ocupe;
Verifica starea de loialiate si corectitudine a angajatilor firmei, sub raportul :
- indeplinirii sarcinilor profesionale specifice ;
- modului in care respecta secretul profesional ;
- modului in care actioneaza sau nu pentru promovarea imaginii firmei; Verifica viitorii parteneri de afaceri, persoane fizice si juridice, sub raportul :
- bonitatii si solvabilitatii acestora;
- seriozitatii si corectitudinii in indeplinirea obligatiilor asumate prin contract
- asigurarii impotriva riscurilor, cind li s-a livrat sau urmează sa li se livreze  o cantitate de marfa ;S.C. ANA DETECTIVI INVESTIGATII S.R.L.
AGENTIE DETECTIVI PARTICULARI
Cluj-Napoca
Tel./Fax: 0264-412157
Mobil: 0746-074524
E-mail: anadetectivi@yahoo.com
LICENTA IGPR: 00139/2006

- manoperelor frauduloase, contrare legilor specifice in domeniu ;
- intentiilor si operatiunilor de instrainare a unor bunuri pentru diminuarea patrimoniului si neonorarea obligatiilor contractuale asumate cand azung in stare de faliment;
- concurentei neloiale;
Depistarea de bunuri ascunse sau instrainate in scopul prejudicierii intereselor unei parti in litigiu;
Depistarea de persoane care recurg la amenintari sau actiuni de santaj;
Depistarea de persoane care pot depune marturie in instanta privind acte, fapte si imprejurari de interes;
Obtinerea unor mijloace de proba ce pot fi folosite in instanta sau in alte scopuri;
Alte activitati care nu contravin legii si nu sunt de competenta exclusiva a organelor din structurile specializate de stat.
© Toate drepturile apartin S.C. Ana Detectivi Investigatii S.R.L.